การบรรยายครั้งก่อนหน้า เสร็จสมบูรณ์และดำเนินการต่อ  

  เกริ่นนำสัญญาแต่งตั้งนายหน้า

เนื้อหาบทบรรยายถูกล็อค
หากคุณลงทะเบียนเรียนแล้ว คุณจะต้องเข้าสู่ระบบ.
ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรเพื่อปลดล็อก